Pensioensparen

'Lang leven kost geld. En je weet nooit hoe oud je wordt.
Je kunt dus maar beter een flinke buffer aanleggen.'
Het is al lang geen publiek geheim meer dat het wettelijk pensioen (voor velen ontoereikend zal zijn
om te kunnen vasthouden aan de huidige levensstandaard. En dan hebben we het nog niet
eens over de stijgende levensverwachtingen en de kost hiervan. De Belgische overheid is
 zich hiervan bewust en delegeert een deel van deze verantwoordelijkheid aan de betrokkenen zelf: wij !
Om je aan te moedigen zelf mee in te staan voor de opbouw van een eigen aanvullend pensioen,
geeft België een
 fiscaal voordeel (belastingsvoordeel) :

Wat is pernsioensparen?

Pensioensparen = het individueel sparen voor de eigen aanvulling op je toekomstig wettelijk pensioen waarbij je een belastingvoordeel krijgt

Om je pensioen op te bouwen, beschik je over een aantal (wettelijke) instrumenten.
We noemen deze de " bouwstenen van je pensioen ", of beter " de pijlers van je pensioenopbouw ".

De betekenis van deze pijlers is als volgt:
 • De 1ste pijler van je pensioen = het wettelijk pensioen (via de overheid)
 • De 2de pijler van je pensioen = de pensioenopbouw (via je werkgever of als zelfstandige)
 • De 3de pijler van je pensioen = is het individueel sparen voor een aanvullende pensioen
 • De 4de pijler van je pensioen = is het niet-fiscaal sparen ofwel spaar- en beleggingsproducten 
  die je geen fiscaal voordeel geven.

Pensioensparen behoort tot de derde pijler van de pensioenopbouw.

Welke formules pensioensparen onderscheiden we?

Pensioensparen via een verzekering (= pensioenspaarverzekering) 

In dit geval sluit je een levensverzekering af die pensioensparen als doel heeft en
kan genieten van een fiscaal voordeel.

De verschillende types pensioenspaarverzekeringen:

- Pensioensparen via een Tak21-verzekering 
Een Tak21-verzekering is een levensverzekering opgebouwd uit een gewaarborgd rendement +
een deelname in de winst. Bovendien geniet je van een kapitaalgarantie.
Dit betekent dat je minstens je inleg terugkrijgt op einddatum of bij opvraging.
- Pensioensparen via een Tak23-verzekering
Bij een Tak23-verzekering beleg je niet in een verzekering met een gegarandeerd rendement,
maar in een levensverzekering die je inleg omzet in deelbewijzen van een fonds of fondsen.
Wanneer je later je pensioenkapitaal (gedeeltelijk) opvraagt, ruil je je deelbewijzen om aan
de waarde van het deelbewijs op dat ogenblik. De winst zit hem dus in het verschil tussen
de waarde van het deelbewijs bij de opvraging van je pensioensparen en de waarde van
je deelbewijs bij inleg. Dit type verzekering vertegenwoordigt een groter risico, maar kan
(eventueel) genieten van een (veel) hoger rendement.pensioensparen te doen, genieten geen fiscaal voordeel (cfr. vierde pijler van je pensioenopbouw).
Goed om weten: enkel de premies van een Tak21– of Tak23–pensioenspaarverzekering
genieten van het fiscaal voordeel pensioensparen. 
De premies van een Tak21– of Tak23–verzekering, dat niet werd afgesloten om aan.
- Pensioensparen via een combinatie van een Tak21-verzekering en een Tak23-verzekering
Wil je echter genieten van de kans op een hoger rendement zonder een te groot risico te nemen,
dan kun je een combinatiepolis afsluiten.

Pensioensparen of niet? Wanneer beginnen?

Pensioensparen start je best zo vroeg mogelijk. Het is wel belangrijk dat je voor jezelf nagaat
of het voldoende interessant is (bv: betaal je vandaag geen belastingen, dan heeft deze vorm
van sparen geen direct positieve invloed op jouw situatie) en welke verwachtingen je mag stellen.
Hou bovendien in het achterhoofd dat de fiscale voordelen steeds verder worden ingeperkt.
Een goede persoonlijke studie zal uitmaken of pensioensparen interessant voor je is of niet.

Wie kan aan pensioensparen doen?

Er zijn een aantal voorwaarden van toepassing om aan pensioensparen te kunnen doen:
 • Je moet de Belgische nationaliteit hebben (of inwoner zijn van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte
 • Je moet minstens 18 jaar zijn en niet ouder dan 64 jaar.
 • Je moet onderworpen zijn aan de Belgische personenbelasting.

Voorwaarden opdat je pensioensparen als geldig wordt aanzien?

Uiteraard moet je aan de voorwaarden voldoen om een contract te kunnen afsluiten
(zie: Wie kan aan pensioensparen doen)

 • Je moet minstens 5 stortingen gedaan hebben (voor 5 verschillende fiscale jaren!)
 • De looptijd van je contract moet minstens 10 jaar bedragen
 • Je mag meerdere contracten pensioensparen afsluiten MAAR je mag per jaar slechts 
 • 1 contract fiscaal in aanmerking laten nemen (zo kun je tijdens beursgevoelige jaren 
  gebruik maken van een Tak21-pensioenspaarverzekering en voor die jaren die minder
  volatiel zijn een Tak23-pensioenspaarverzekering)
 • Je moet zelf de begunstigde zijn bij leven
 • Je erfgenamen (= echtgenoot/echtgenote, wettelijk samenwonende partner of bloedverwanten tot de tweede graad) als begunstigde(n) bij overlijden staan aangewezen

Fiscaal voordeel pensioensparen

Vanaf het aanslagjaar 2013 werd het principe van de bijzondere gemiddelde aanslagvoet
afgeschaft en vastgesteld op 30%, ongeacht de hoogte van het netto-inkomen.
Deze 30% wordt verhoogd met de gemeentelijke opcentiemen (= gemeentebelasting)
waardoor je een nog groter voordeel geniet (= % fiscaal voordeel x (1 + gemeentelijke opcentiemen)).

Goed om weten :

Ben je samenwonend of getrouwd, dan kan elkeen tot het maximum geïndexeerd
bedrag in zijn belastingen inbrengen, voor zover ieder individueel aan pensioensparen doet.
Om belastingvoordeel te kunnen genieten moet je wel personenbelasting verschuldigd zijn.
Je mag altijd een hoger bedrag sparen, maar je kan slechts tot het maximum in je belastingen inbrengen.

Ben je overtuigd, maar nog niet gestart met pensioensparen of denk je eraan een 2de pensioenspaarplan op te starten: Vraag dan vrijblijvend een gratis offerte aan

Bekijk hier de algemene voorwaarden van de maatschappijen waar we met samenwerken.