Hospitalisatie

Je bent in België volgens de wet verplicht om jezelf en je gezinsleden aan te sluiten bij een ziekenfonds naar keuze, voor de ziekteverzekering. Maar de ziekteverzekering dekt jammer genoeg niet de volledige medische kosten. Een (dag-) opname in het ziekenhuis, een consultatie bij een specialist, … wordt tot ongeveer 75% terugbetaald. Zelf moet je nog 25% van de kosten betalen (remgeld). Je medische kosten kunnen hoog oplopen, daarom kan je best een aanvullende hospitalisatieverzekering nemen voor jezelf en je gezinsleden. Minimaliseer zo het kostenplaatje en voorkom financiële en administratieve zorgen. 


Een hospitalisatieverzekering is een aanvullende verzekering op de ziekteverzekering omdat niet alle medische kosten volledig worden terugbetaald. Je ziekteverzekering voorziet immers een beperkte tussenkomst. Stel, je raakt verzeild in een auto-ongeluk en je wordt naar het ziekenhuis gebracht. Omwille van complicaties moet direct geopereerd worden en enkele dagen verblijven in het ziekenhuis. De kosten die gepaard gaan met je operatie en je opname, kunnen immers uit de pan rijzen. Juist daarom kan je best een aanvullende hospitalisatieverzekering hebben bij je ziekenfonds of bij je privéverzekeraar. Zo voorkom je hoge hospitalisatiekosten, aangezien je ziekteverzekering slechts een gedeeltelijke dekking (ongeveer 75%) voorziet.
Opgelet: de tussenkomst van de hospitalisatieverzekering gebeurt pas na dat er een tussenkomst van de ziekenfonds heeft plaatsgevonden.

Is een hospitalisatieverzekering verplicht in België?

Een hospitalisatieverzekering is niet verplicht in België. Het wordt je wel aangeraden omwille van de hoge ziekenhuiskosten die gepaard gaan met een opname, een medische ingreep, een ambulante behandeling voor een zware ziekte … Naargelang de tegemoetkoming van je ziekteverzekering, betaal je zelf het resterende bedrag. Het moet je maar overkomen dat de dokter constateert dat je kanker hebt, of dat je diabetes (type 1 of type 2) hebt, … Dat zijn slechts enkele voorbeelden van ziekten waarvoor een behandeling nodig is. De kosten van een behandeling kunnen oplopen tot duizenden euro's en je krijgt slechts een gedeelte van het ziekenfonds terugbetaald.

Wist je trouwens dat één op de zeven Belgen jaarlijks worden opgenomen in het ziekenhuis? Nee?
Juist daarom kan je best een aanvullende hospitalisatieverzekering nemen zodat je niet voor het resterende bedrag na tussenkomst van het ziekenfonds opdraait. Als je totale ziekenhuiskosten hoog zijn, is het resterende bedrag dat je nog moet betalen ook hoog.

Wij bieden je de mogelijkheid om verschillende hospitalisatieverzekeringen met elkaar te vergelijken.

Maak vandaag nog een afspraak !

Opgelet!

De algemene voorwaarden in een contract kunnen verschillen naargelang
de verzekeringsmaatschappij.

Bekijk hier de algemene voorwaarden van de maatschappijen waar we met samenwerken.