Tijdelijke overlijdensverzekering

Waarom is een tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal interessant voor mij?

Heeft u al stilgestaan bij de financiƫle last die uw partner - en bij uitbreiding uw gezin - zal moeten dragen als u hen te vroeg en onverwacht achter zou laten? Als u de voornaamste of misschien zelfs de enige kostwinner bent, wordt deze vraag nog belangrijker. Inkomensverlies, onbetaalde rekeningen, successierechten... Allemaal factoren die het leed van uw naasten nog verzwaren. Als u kleine kinderen heeft, hoe kunt u er dan bijvoorbeeld voor zorgen dat ze hun levensstandaard behouden en hun studies kunnen afmaken?

De oplossing is zeer eenvoudig

Om uw gezin tegen al deze onzekerheden te beschermen, is de oplossing eenvoudig: u sluit gewoon een contract af waarmee u ervoor zorgt dat een kapitaal van uw keuze wordt uitgekeerd indien u overlijdt. U betaalt tijdens de dekkingsperiode (5, 10, 15 jaar...) een vaste jaarlijkse premie die u zelf hebt bepaald. Daarnaast benoemt u de begunstigden indien u komt te overlijden: uw kinderen, uw partner of een andere persoon die u kiest. En als uw persoonlijke situatie gedurende de looptijd van het contract verandert, heeft u altijd de mogelijkheid het gegarandeerde kapitaal aan te passen en/of een andere begunstigde te kiezen.

Opgelet!

De algemene voorwaarden in een contract kunnen verschillen naargelang
de verzekeringsmaatschappij.

Bekijk hier de algemene voorwaarden van de maatschappijen waar we met samenwerken.