Verzekeringen Ondernemingen

Bescherming van Personen

- Arbeidsongevallen
- Patroonverzekering
- Collectief gemeen recht
- Rechtsbijstand

...

Bescherming van patrimonium

- Brand / Dierstal
- Abr
- Machinebreuk, informatica, ...
- Auto park - Omnium

...

Bescherming van uw fout (aansprakelijkheid)

- Ba uitbating
- Ba na levering
- Bedrijfsschade - geldelijke verliezen
- Objectieve aansprakelijkheid
- Beroepsaansprakelijkheid
...