Machinebreuk

Compressoren, generatoren, persen, snijmachines, etiketteermachines, hefwerktuigen...
Uw productieactiviteit is afhankelijk van allerlei soms verfijnde en vaak dure machines.
Stel u voor dat er één gedeeltelijk of volledig beschadigd is.
De herstel- en/of vervangingskosten kunnen dan hoog oplopen en uw Brandverzekering volstaat niet altijd om ze te dekken. Soms zijn ze zelfs expliciet uitgesloten in de verzekeringspolis. Net daarom stelt u de polis Machinebreuk voor.

Goed om te weten:

  • Schade waarvoor een leverancier, een hersteller of een monteur wettelijk of contractueel aansprakelijk is, wordt niet beschouwd als machinebreuk en is dus niet verzekerd.
  • Schade die het gevolg is van experimenten of proeven is niet gedekt.
  • De maatschappijen vergoedt de schade niet die te wijten is aan gebreken of fouten die al bestonden bij het sluiten van de verzekering en die de verzekerde bekend waren

Opgelet

De algemene voorwaarden in een contract kunnen verschillen naargelang
de verzekeringsmaatschappij.

Bekijk hier de algemene voorwaarden van de maatschappijen waar we met samenwerken.