Levenslange overlijdensverzekering

  • Jij kiest de begunstigde(n) en het verzekerde kapitaal.
  • Je bent verzekerd vanaf de eerste premie.
  • Je betaalt mogelijks minder belastingen.

Levenslange overlijdensverzekering: wat is het?

Wat zou je er van vinden om je gezin financieel te beschermen als jij zou overlijden, op welk moment dan ook? Met de Levenslange overlijdensverzekering van DVV schenk je je naasten een overeengekomen kapitaal op het moment van jouw overlijden

Voordelen van de Levenslange overlijdensverzekering

  • Vrije keuze: jij kiest het te verzekeren kapitaal en de begunstigde(n). 
  • Verzekerd vanaf het begin: je begunstigde(n) ontvang(t)(en) het hele kapitaal, op welk moment je ook overlijdt. 
  • Fiscaal voordelig: de fiscus geeft je 30 procent belastingvermindering op je premies*, zolang je deze aftrekt in het kader van langetermijn- of pensioensparen (fiscaal voordeel onderworpen aan bepaalde wettelijke voorwaarden).

Goed om te weten:

Beperkingen: onder meer overlijden door deltavliegen, zweefvliegen, valschermspringen of ballonvaren zijn niet gedekt.
  • Mits naleving van de wettelijke voorwaarden. De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van de verzekeringnemer en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn. Hou er rekening mee dat indien voor een premie een belastingvoordeel verkregen werd, er ook taksen van toepassing zijn op de uitkering.
  • Het gaat om een overlijdensverzekering van tak 21 met maximum 6 % instapkosten, afgesloten voor een levenslange duurtijd met een minimum van 10 jaar in geval van pensioensparen.
  • Voor meer informatie over de limieten en uitsluitingen van dit product, kan u ons contacteren.

Het  verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht

Opgelet!

De algemene voorwaarden in een contract kunnen verschillen naargelang
de verzekeringsmaatschappij.

Bekijk hier de algemene voorwaarden van de maatschappijen waar we met samenwerken.