Brand / diefstal

Wat is een Brand / diefstal verzekering, is dit verplicht ?

Ondanks het niet–verplichte karakter van een brandverzekering, is de inhoud ervan toch
grotendeels wettelijk bepaald. De onderliggende dekkingen laten zich onderverdelen in 3 categorieën:

Wettelijk gezien is de brandverzekering geen verplichte verzekering.

Niettemin bestaan er wel enkele verplichtende omstandigheden.

Denk maar aan de situatie waar een verhuurder zijn huurder verplicht om een brandverzekering af te sluiten. Of herken je jezelf ook in de situatie waar je bankinstelling je verplicht (heeft) een brandverzekering af te sluiten om een hypothecaire lening te krijgen?

Ondanks de afwezigheid van een wettelijke verplichting, zorgen de opgelegde voorwaarden door derden (en het gezond verstand) er toch voor dat een absolute meerderheid van de eigenaars (zo'n 95%) en huurders (89%) in België een brandverzekering hebben

Door de Wet worden deze omschreven als verplichte dekkingen :

- schade door brand, explosie of een implosie
- rook– en roetschade
- inslag door bliksem (met o.a. nefaste gevolgen voor je elektrische of elektronische toestellen)
- schade aangebracht door een dier of veroorzaakt door een auto na aanrijding met een dier
- schade door een luchtvaartuig (bv: een vliegtuig beschadigt je dak)
- aanslagen en arbeidsconflicten (ook terrorisme)
- storm– en hagelschade
- sneeuw en ijs die door hun druk schade brengen aan je dak
- natuurrampen
- schade door een omgevallen boom op het gebouw
- waterschade
- glasbreuk
- schade aan het gebouw (ramen, deuren) na inbraak (soms op voorwaarde dat je ook kiest om je te verzekeren tegen diefstal
- stookolieschade

De aanvullende dekkingen:

Deze vergoeden niet de schade zelf, maar wel de andere kosten naar aanleiding van een schadegeval. Dit zijn o.a. de kosten voor de opslag van huismeubelen en andere inboedel tijdens herstellingswerkzaamheden, het opruimen en vervoeren van puin... Voor een totaal opsomming, zie de aanvullende dekkingen brandverzekering:

-          Reddingskosten
-          kosten om nakende schade te voorkomen
-          kosten voor het slopen van beschadigde goederen
-          kosten die je hebt gemaakt om ergere schade te voorkomen
(bv : zeil over je dak nadat enkele pannen zijn weggevlogen door een landend vliegtuig)
-          kosten voor het opruimen en vervoeren van het puin
-          kosten voor de opslag van de inboedel tijdens herstellingswerken aan je woning
-          huisvestingskosten wanneer het huis onbewoonbaar is geworden
-          expertisekosten
-          dekking BA gebouw : de burgerlijke aansprakelijkheid van je woning
-          verhaal van derden : schade aan derden waarvoor jij aansprakelijk bent 


Vrij te kiezen optionele dekkingen:

Tenslotte zijn er nog de extra optionele dekkingen zoals de diefstalverzekering, verzekering voor een hogere vergoeding wegens onvoorziene kosten,...

Goed om weten!

"Brandverzekeringen beschermen ons gelukkig tegen heel wat (on)voorziene oorzaken van schade, maar er zijn ook situaties waarin een brandverzekeraar een vergoeding kan weigeren te betalen. Redenen: een slechte bescherming van de goederen (bv. het ontbreken van een alarm ondanks de gestelde voorwaarden), slijtage van goederen die schade veroorzaken (bv. versleten waterleiding),... Consulteer daarom steeds wat de inhoud van een dekking juist betekent.."

Opgelet!

De algemene voorwaarden in een contract kunnen verschillen naargelang
de verzekeringsmaatschappij.

Bekijk hier de algemene voorwaarden van de maatschappijen waar we met samenwerken.