Bescherming van resultaten

Ba uitbating


Ba na levering


Bedrijfsschade - geldelijke verliezen


Objectieve aansprakelijkheid


Beroepsaansprakelijkheid