Abr

De ABR-polis (Alle Bouwplaats Risico’s)

is een verzekering die u afsluit voor uw (ver)bouwwerkzaamheden en die alle betrokken personen
(architect, aannemer, bouwpromotor, veiligheidscoördinator, bouwheer,…) mee verzekert. Als bouwheer verzekert u zowel uw eigen bouwproject als uw aansprakelijkheid.

Op deze manier hoeft u niet te wachten tot het bepalen van de aansprakelijkheid om te weten welke partij welk deel van de schade zou moeten terugbetalen.

Er zijn heel wat zaken die verkeerd kunnen lopen tijdens uw (ver)bouwproject.

  •  Er is schade aan uw bouwwerk
Wat als een bouwkraan van de aannemer op de muren in aanbouw valt?
De meerkost voor heropbouw van de muren zal u moeten recupereren bij degene die aansprakelijk is. Dit is een tijdrovende procedure en als er niemand aansprakelijk blijkt, draait u zelf op voor de kosten. Of misschien is de aannemer niet of onvoldoende verzekerd of failliet. Sowieso houdt dit een groot risico in.
  • Uw bouwproject berokkent schade aan derden
Wat als er scheuren in de muur van uw buur ontstaan door het wegpompen van uw grondwater?
Als bouwheer kan u aansprakelijk gesteld worden voor deze schade en dus verplicht worden om deze te vergoeden.

Gezien bouwen en verbouwen in de meeste verzekeringscontracten zijn uitgesloten, kan u geen beroep doen op uw klassieke verzekeringen.
U wapent zich tegen de financiële gevolgen van dergelijke schadegevallen met de ABR-polis

Opgelet!

De algemene voorwaarden in een contract kunnen verschillen naargelang
de verzekeringsmaatschappij.

Bekijk hier de algemene voorwaarden van de maatschappijen waar we met samenwerken.